Bề mặt cement không phải là quá mới, nếu không muốn nói là có phần cũ và không hợp với thời đại hiện nay. Thế nhưng, đối với các kiến trúc sư, việc làm mới lại những vật liệu cũ là một việc không quá khó khăn. Đặc biệt với gạch tái tạo bề mặt cement... xem thêm