Gạch kim loại được phát triển bằng sự hợp tác giữa các ngành công nghiệp sản xuất gạch men của Ý và giới kiến trúc - những người luôn tìm kiếm những nguồn nguyên liệu mới để tạo ra sự khác biệt cũng như thỏa mãn tính sáng tạo của cá nhân... Xem thêm